حجها http://hajha.mihanblog.com 2018-12-10T16:29:11+01:00 text/html 2015-01-22T23:49:02+01:00 hajha.mihanblog.com رضا قنبری مزرعه نو خرید ایمیل ممتاز و رمز مطالب حفاظت شده 31 وبسایت از وبسایتهای ملا نایینی http://hajha.mihanblog.com/post/2 <header class="entry-header" style="position: relative; z-index: 1; margin: 0px auto; max-width: 474px; padding: 0px 30px 12px; color: rgb(43, 43, 43); font-family: Tahoma; font-size: 16px; line-height: 24px;"><h1 class="entry-title" style="border: 0px; font-size: 33px; font-style: inherit; font-weight: 300; margin: 0px 0px 12px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; line-height: 1.0909090909; text-transform: uppercase;">خرید ایمیل ممتاز و رمز مطالب حفاظت شده ۳۱ وبسایت از وبسایتهای ملا نایینی</h1></header><div class="entry-content" style="border: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 16px; margin: 0px auto; outline: 0px; padding: 0px 30px; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word; max-width: 474px; color: rgb(43, 43, 43); line-height: 24px;"><p style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 0);">&gt;&gt;&gt;</span>&nbsp;طریقه خرید ایمیل ممتاز و رمز مطالب حفاظت شده ۳۱ وبسایتهای ملا نایینی و راه های ارتباط و تماس با ما و&nbsp;شماره حسابهای بانکی و دیدارحضوری و نشانی ما و تلفنهای ثابت و همراه&nbsp;و فاکس و ایمیل که مربوط به وبسایتهای ما هم&nbsp;می باشد.</p><h1 style="border: 0px; font-size: 16px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; line-height: 1.3846153846; text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(128, 0, 0);">&gt;&gt;&gt; بخش خصوصی: جمیع حقوق محفوظ است.</span></h1><p style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 0);">&gt;&gt;&gt;</span>&nbsp;<span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);">برای&nbsp;خرید</span>&nbsp;<span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">نشانی ایمیل و&nbsp;رمز مطالب حفاظت</span>&nbsp;شده ۳۱ وبسایت از وبسایتهای ملانایینی&nbsp;ابتدا ضمن تماس و هماهنگی مبلغ&nbsp;سی هزار تومان &nbsp;به شماره حساب ۰۰۰۱۰۵۲۳۰۰۱۱۹۴۰۸ برای کلیه پرداختهای ما – بانک سپه – شعبه امامزاده ابراهیم قم. شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۱۰۲۸۳۶۹۱۳۶ واریز نموده سپس تماس بگیرید و مشخصات مبلغ واریزی را گفته و مشخصات ایمیل و&nbsp;&nbsp;رمز را از طریق (sms) پیامک تحویل بگیرید.</p><p style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 0);">***&gt;&gt;&gt;</span>&nbsp;نشانی ایمیلی&nbsp;که شما می خرید دائمی بوده و تغیر نمی کند.!!&nbsp;و به شخص دیگر فروخته نمی شود و تعداد حروف آن هشت حرف و یا بیشتر&nbsp;می باشد مثل&nbsp;<a href="mailto:musa@nael.ir" style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(36, 137, 13); display: inline-block;">musa@nael.ir</a>. و در سایر شرایط تایع شرایط هاستینگ مربوطه است. رمزی&nbsp;که به شما داده می شود برای تمام صفحات&nbsp;وبسایتهای&nbsp;فارسی و عربی و بلاگ انگیلیسی&nbsp;می باشد و تا&nbsp;نوروز (۱۳۹۴/۱/۱۵) عوض نشده و معتبر می باشد.</p><p style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 0);">&gt;&gt;&gt;</span>&nbsp;ما ده سال است برای تهیه محتوای این وبسایتها تلاش می کنیم. مطالب جالب به مرور در وبسایتها اضافه خواهد شد.</p><p style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 0);">&gt;&gt;&gt;</span>&nbsp;این وب سایتها در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۳ دارای بیش از&nbsp;۱۵۰ صفحه وب بوده، که&nbsp;۲۲ وبسایت آن فارسی و&nbsp;۸ وبسایت عربی و یک وبلاگ انگیلیسی میباشد و دارای پیوند های مناسب در مکانهای مناسب به وبسایتهای دیگر میباشد همچنین وبسایتهای دیگری به نام اینجانب ملا نایینی (رضا قنبری مزرعه نو) می باشد که در وبسایت بَهوِب معرفی و توصیف شده اند که رمز خریداری شده صفحات همه &nbsp;آنها را باز می کند. بهوب محل معرفی همه وبسایتهای ما&nbsp;&nbsp;از جمله پنج وبسایتی که به فروش ایمیل اختصاص داده شده&nbsp;!!</p><h1 style="border: 0px; font-size: 16px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; line-height: 1.3846153846; text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">&gt;&gt;&gt;</span>&nbsp;<a title="بهوب" href="http://bahweb.ir/" target="_self" style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(36, 137, 13); display: inline-block;">http://bahweb.ir/ و با net. هم باز می شود</a>.</span></h1><p style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 0);">&gt;&gt;&gt;</span>&nbsp;۲- شماره حساب ۰۰۰۵۳۱۵۵۸۹۷۹۹ برای خمس و سایر وجوهات شرعیه بانک تجارت شعبه امامزاده ابراهیم قم کد شعبه۱۵۰۷۰ شماره کارت ۶۲۷۳۵۳۲۰۹۰۳۵۳۱۴۷</p><p style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 0);">&gt;&gt;&gt;</span>&nbsp;۳- شماره حساب۰۱۰۵۰۶۲۴۱۸۰۰۴ برای هدایا و نذورات و وجوهی که سایر مجتهدین جامع الشرایط برای شخص اینجانب پرداخت مینمایند بانک ملی شعبه توحید قم کد شعبه ۲۷۲۰ شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۱۳۲۱۳۱۸۲ توضیحا این که هر سه شماره حساب بنام اینجانب رضا قنبری مزرعه نو میباشد.</p><h1 style="border: 0px; font-size: 16px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; line-height: 1.3846153846; text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">&gt;&gt;&gt;&nbsp;<a title="نشانی پرداخت" href="http://www.banksepah.ir/default-187.aspx/" target="_self" style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(36, 137, 13); display: inline-block;">نشانی پرداخت همه بانکها »»</a></span></h1><p style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 0);">&gt;&gt;&gt;</span>&nbsp;ساعت کار پاره وقت:&nbsp;هـمـه روزه! از&nbsp;اذان صبح! تا&nbsp;ده شب! باهمـاهـنگی قبلی!!</p><p style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 0);">&gt;&gt;&gt;</span>&nbsp;تلفن هماهنگی بانوان: ۳۸۸۱۸۱۱۱-۰۲۵ و۰۹۱۹۴۵۱۰۰۲۰&nbsp;و تلفن هماهنگی آقایان &nbsp;: ۳۸۸۲۴۷۷۰-۰۲۵ &nbsp;و ۰۹۳۲٫۲۵۱٫۲۹۸۷ و ۰۹۱۹۱۹۶۶۰۱۴</p><p style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 0);">&gt;&gt;&gt;</span>&nbsp;سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۵۸۴۰۹۹۹۴۴۲</p><p style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 0);">&gt;&gt;&gt;</span>&nbsp;دیدار حضوری۱&nbsp;:&nbsp;به&nbsp;نشانی&nbsp;قم – خیابان امامزاده ابراهیم فلکه معصومیه ابتدای ۲۴ متری آیت الله کاشانی- کوچۀ ۵۸ – پـلاک ۹ &nbsp;سرای&nbsp; شادی&nbsp;و&nbsp;غم&nbsp;و&nbsp;اندیشه&nbsp;&nbsp;و منزل ملا نایینی.</p><p style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 0);">&gt;&gt;&gt;</span>&nbsp;تذکر مهم:&nbsp;در هنگام مراجعه ماشین خود را در خیابانهای اطراف فلکه معصومیه گذاشته و اگر متورسیکلت دارید آن را داخل حیاط بگذارید.&nbsp;از فلکه معصومیه تا جلو درب شصت متر فاصله میباشد. سرای&nbsp;شادی&nbsp;و&nbsp;غم&nbsp;و&nbsp;اندیشه&nbsp;در پشت بانک صادرات فلکه معصومیه داخل کوچه ۵۸ واقع شده است.</p><p style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 0);">&gt;&gt;&gt;</span>&nbsp;کد پستی: ۸۴۶۷۱-۳۷۱۷۶</p><p style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 0);">&gt;&gt;&gt;</span>&nbsp;دیدار حضوری ۲ : بنشانی محل درخواستی شما.</p><p style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 0);">&gt;&gt;&gt;</span>&nbsp;ایمیل: molla@nayini.ir</p><p style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 0);">&gt;&gt;&gt;</span>&nbsp;ایمیل:&nbsp;info@maakum.org</p><p style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 0);">&gt;&gt;&gt;</span>&nbsp;دورنگار: ۸۹۷۸۴۸۱۹-۰۲۱</p><p style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</p></div>